2021/04/13

24 اُمین کنفرانس دانشگاه ETH در خصوص نانوذرات حاصل از احتراق موتورهای درونسوز

24 اُمین کنفرانس دانشگاه ETH در خصوص نانوذرات حاصل از احتراق موتورهای درونسوز در سال 1400 در قالب کنفرانس آنلاین تحت حمایت انجمن شیمی سوئیس  برگزار […]
2021/04/04

یازدهمین همایش سالانه انجمن VERT در تاریخ 5 فروردین 1400| همایش آنلاین

همایش سالانه VERT امسال در قالب همایش آنلاین برگزار میشود. کنفرانس یک روزه امسال با همکاری EMPA ، آزمایشگاه های علوم و فناوری مواد سوئیس برگزار […]