2016/01/30

نهمین کنفرانس بین المللی موتورهای احتراق داخلی و نفت

نهمین کنفرانس بین المللی موتورهای احتراق داخلی و نفت توسط انجمن موتور ایران و با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و همچنین دانشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی […]
2016/01/29

مشکل مه دود تهران بعید است به زودی حل شود

تقی ابتکار ، مدرس دانشگاه تهران و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از سال 1359 تا 1360، در میان اولین دانشگاهیان بود که به مشکل […]
2016/01/28

چهارمین همایش ملی «مدیریت آلودگی هوا و صدا»

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا (AQM2016) به همت شهرداری تهران (شرکت کنترل کیفیت هوا (AQCC)، و دانشگاه صنعتی شریف (گروه مهندسی مکانیک ، […]
2016/01/25

سومین همایش ملی «مدیریت آلودگی هوا و صدا»

سومین کنفرانس ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا (AQM2016) به همت شهرداری تهران (شرکت کنترل کیفیت هوا (AQCC)، و دانشگاه صنعتی شریف (گروه مهندسی مکانیک ، […]