کارگاه آموزشی تخصصی در تکنولوژی های فیلتر دوده سازگار با شرایط ایران و جدید ترین راهکارها برای مقابله با انتشار ذرات معلق

کارگاه آموزشی تخصصی در تکنولوژی های فیلتر دوده سازگار با شرایط ایران و جدید ترین راهکارها برای مقابله با انتشار ذرات معلق

کارگاه آموزشی تخصصی در تکنولوژی های فیلتر دوده سازگار با شرایط ایران و جدید ترین راهکارها برای مقابله با انتشار ذرات معلق
سوم بهمن ماه 1396
ساعت 13:30 الی 17:30
مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
دانشجویان 1,000,000 ریال
نویسندگان 1,000,000 ریال
هزینه آزاد 3,000,000 ریال
مهندس حسین ایزانلو، دکتر آندراس میر، مهندس مهدی دوزندگان، مهندس مارتین کواچ، مهندس هنسل ولکر، دکتر یورگن گیشف

6th National Conference on Air and Noise Pollution Management

6th National Conference on Air and Noise Pollution ManagementVERT Iran office workshop on DPF Technologies compatible...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.